බලපිටිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම
 
පුරනැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ රුපියල් මිලියන 62.5 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද බලපිටිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම 2019. 03. 02  දින අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.
 
Balapitiya 22.03.2019 15
 
 
 

බෙන්තොට හබුරුගල ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාලයට මුල් ගල් තැබීම

පුරනැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන උප ව්‍යාපෘතියක් ලෙස රුපියල් මිලියන 45.3 ක වියදමින් ආයුර්වේද, පුස්තකාලය සහ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවකින් යුත් බෙන්තොට හබුරුගල ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාලයට මුල් ගල් තැබීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.03.02 දින සිදු කරන ලදී.

Haburugala 02.03.2019 43    Haburugala 02.03.2019 45

 

 

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා ජාතික වැඩසටහන
 
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව විශේෂ වැඩසටහනක් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් 2019/03/22 දින පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අංශයේ දී පැවැත්වීමට යෙදුණි. 
එහිදී රාජ්‍ය නිළධාරීන් විසින් ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට පත් කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව ප්‍රතිඥාව ලබා දුන් අතර පිරිස පංච ශීලයෙහි පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට කියැවෙන දේශනයකින් හා රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රවේදී කහගල්ලේ ශාන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ සුමධුර ධර්මදේශනයකින්ද යුතු වූ ආගමික වැඩසටහනක්ද පවත්වන ලදී.
මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම් එස්.ඩී.ඒ.බී.බොරලැස්ස මහතා, අතිරේක ලේකම් නයනා නාථවිතාරණ මහත්මිය ඇතුළු සියලුම නිළධාරී මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී වන ලදි. 
 
 
DSC 0765   DSC 0686
 
 
DSC 0699   DSC 0702 
 
 
 
DSC 0750   DSC 0758
 

 

උතුරු පළාතේ සිදු කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කිරීම හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම

අග්‍රමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.02.14 දින යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම සඳහා අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා හා අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතා ඇතුළු අනෙකුත් නිලධාරීන් සහභාගී විය.

DSC 2740     DSC 2718     DSC 2707

 

මෙම විශේෂ වැඩසටහනට සමගාමීව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරන ලද යාපනය චුල්ලිපුරම් නිල්ලියාන් පාලම විවෘත කිරීම සිදු කරන ලදී.

IMG 20190214 152734     IMG 8298    

 

පරිගණක සහතිකපත් පාඨමාලාව - පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය

                

 

 

ග්‍රාමීය පාලම් 200 ක් සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම

යු‍රෝ මිලියන 50.67නෙදර්ලන්ත ණය ආධාර මත ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීමට නියමිත පාලම් 200 ක් සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම 2019 පෙබරවාරි මස 22 දින අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, නෙදර්ලන්තයේ තානාපති ජොඈන් ඩොරෝන්ඩාඩ් මහතා සහ මෙම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කරන ලදී.

DSC 0091   DSC 0107   DSC 0118
         
DSC 0131   DSC 0159   DSC 0162