ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා ඇතුළු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන රැසක් ප්‍රධානීන් අද දින (09) ගරු පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා  මහතා හමුවිය.

එහි දී පසුගිය මැතිවරණයේ දී  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ  අළුතින් ආරම්භ කළ  පාලන ආයතන වන නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාව, මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාව, කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව හා ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා අවශ්‍ය  සියළුම යටිතල පහසුකම්  අළුතින් ලබා දීමට අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා මෙහිදී එකග විය.

DSC 1447 DSC 1463 DSC 1461

දෙහිවල ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම ගරු පලාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින (05) දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විය.

එහි දී දෙහිවල බල ප්‍රදේශයේ ඩෙංගු උවදුර යළි හිස එසවීම වැලැක්වීමට වීදි කමිටු නැවතත් නව මුහුණුවරකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ඇතුළු නිලධාරීන්ට ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

05 01 06
03 04 02

ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ  මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරයා විසින් යාවත්කාලීන  කල ලිඛිත වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය  විදේශ අමාත්‍ය, තිලක් මාරපන මහතා විසින්  මානව හිමිකම්  කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සම්බන්ධයෙන් ගරු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා දැක් වූ අදහස පහතින් දක්වා ඇත.

“ඊයේ දින  මානව හිමිකම් කොමිසමේ 37 වන සැසි වාරය සදහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එහිදී විශේෂයෙන්, ශ්‍රී ලංකාව රජයක් හැටියට 2015 න් පසුව ගත් ප්‍රගතිශීලී ඉදිරි ගමන හා සහජීවනය ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කරන නෛතික රාමුව සදහා නීති සම්පාදනය කර ඇති බවත්  ඒ සඳහා යම් කාල පරිච්ඡේදයක් අවශ්‍ය බවත් කියා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා රජය ගන්නා ඕනෑම ක්‍රියාදාමයක් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව කරන බව සදහන් කලා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන්  නඩු විභාග කිරීමේ දී විදේශ විනිශ්චයකරුවන් සහභාගී වන බවට නොයෙක් උදවිය  ගෙන ගිය දුර්මත බැහැර කිරීමට හැකි වනවා.

තව දුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා නම් 30/1 දරණ යෝජනා සම්මතයේ  ශ්‍රී ලංකාව විදේශ විනිශ්චය කරුවන් ලවා නඩු විභාග කිරීමට එකග වූ බවට සදහන් වුවත්, ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව එසේ කටයුතු කළ  නොහැකි බව පැහැදිළිවනවා.

ළඟදී මහනුවර ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවට, හා  නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පොලිසිය අතින් සිදු වූ අතපසුවීම් සම්බන්ධයෙන් නිසි විභාග කිරීම් සිදු කරන බවටත් විදේශ ඇමතිතුමාගේ ප්‍රකාශයේ අඩංගු වූ බව මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා.”

29468745 1561892353924602 8406772946414779807 n

Hon Thilak Marapana the Foreign Minister at the Human Rights Council in Geneva, voiced the stand taken by the Government of Sri Lanka, on the updated report presented by the United Nations Human rights Commissioner General on the country’s human rights and reconciliation progress. Hon Minister Faiszer Musthapha Minister of Provincial Councils and Local Government expressed his views on this as follows.

"Yesterday (21st) the Sri Lankan delegation to the 37th session of the Human Rights Council presented the stand made by the Government. It was especially pointed out that after 2015 the legal framework that is being implemented by the Government ensures the future progress in the areas of reconciliation and human rights, but this process requires time. Any actions that are taken by the Government has to conform to the Constitution, which is why the erroneous notion that foreign judges will be presiding over courts set up to try human rights cases was debunked.

Under the resolution 30/1 it was agreed that foreign judges will be presiding over the courts set up to try human rights cases it is clear that according to the Constitution of Sri Lanka this will not be possible.

I take this opportunity to state that the Foreign Minister in his speech mentioned that the law will be implemented in full with regard to the recent incidents that occurred in Kandy and that an investigation will be held on the lapses of law enforcement personnel.”

29468745 1561892353924602 8406772946414779807 n

2017 මාර්තු 23 දිනැති අංක 34/1 හා දරණ යෝජනා සම්මතයෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඉල්ලා සිටි පරිදි 2015 ඔක්තෝම්බර් 15 දිනැති අංක 30/1 දරණ යෝජනා සම්මතය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරයා විසින් යාවත්කාලීන ලිඛිත වාර්තාවක් 2018 මාර්තු 21 වන අද දින කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ 37 වන සැසිවාරය සඳහා සහභාගී වූ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මැතිතුමාගේ අදහස පහතින් දක්වා ඇත.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් 37 වන සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය අද 3.00 ට අප ජිනීවා නගරයේදී එළි දක්වනවා. මෙය මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමාගේ වාර්තාවට උත්තර බැඳීමක් ලෙස සළකනව.

විශේෂයෙන් 2015 සිට ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් ප්‍රගතිශීලී ගමනක් ගිහින් තියෙනව. ශ්‍රී ලංකාවේ සහජීවනය ඇතිකිරීමටත්, නීතියේ ආදිපත්‍ය තහවුරු කිරීමටත් සහ මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් ප්‍රගතිය ලෝක ප්‍රජාව පිළිගෙන තියෙනව. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනව 37 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් සිදු නොවන බව.

කලින් වාර වලදී සැමවිටම මානව හිමිකම් සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව දෝෂාරෝපණයන්ට ලක් වුනා. ඒ වගේම, ලඟදී ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්තුමාගේ ප්‍රශ්ණ කරල තියෙනව. එහිදීත් අප නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් යම් අඩුපාඩු සිදුවූ අවස්ථා වලදී ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යැයි යන මතය ශ්‍රී ලංකා රජයට ඇති අතර, ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට පොරොන්දුවක්  දීම තුළින් කිසිම ජාතියකට, ආගමකට, කුළයකට හිරිහැර කිරීමට රජයේ අනුග්‍රහය නොලබන බවත් නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විශ්වාසය පවතිනව බවත් ප්‍රකාශ කරනව.

පසුගිය දා සිදුවූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම මේ සැසිවාරය වන කාලය සම්බන්ධ කරගෙන සිදුවූවක් කියා මා විශ්වාස කරනව. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපට පැහැදිලි කිරීමක් තුළින් අප ගත් ක්‍රියාමාර්ගය ලෝකයට හෙලිදරවු කිරීමෙන් ප්‍රගතිශීලී ගමනක් යන්න පුළුවන් යයි අපි විශ්වාස කරනව.”