පුරනැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ශ්‍රවනාගාරය, පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල හා වාහන අංගනය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window